Προφίλ Εταιρίας

Η AUTOBULL ιδρύθηκε το 2007 και εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Κωνσταντίνου Καβάφη 4 στον 'Aλιμο, σε μια επιφάνεια 500m2 σε δύο επίπεδα.

Λειτουργούν τα τμήματα Μηχανολογικών, Φανοποιεία, Βαφής και τα γραφεία της Διοικήσεως.

Το συνεργείο μας είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό και βασισμένο στη σωστή οργάνωση και στην ομαλή λειτουργία.

Ακολουθώντας μια δυναμική πορεία ανάπτυξης, με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Σκοπός και επιδίωξη της AUTOBULL είναι να να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών δημιουργώντας μαζί τους μια μακροχρόνια "Σπάνια Σχέση".

Διαβάστε τον ισολογισμό του 2012 Διαβάστε τον ισολογισμό του 2013